કર

કરની તૈયારી પહેલાં લેવાના પગલાં

ઇન્ટરનલ રેવન્યુ સર્વિસ (IRS) મુજબ લગભગ 85 મિલિયન કરદાતાઓ વ્યાવસાયિકોને તેમના ટેક્સ રિટર્ન ભરવા અને સબમિટ કરવા માટે ચૂકવણી કરે છે. 1 જો તમે તેમાંથી એક છો, તો ટેક્સ સમય પહેલા તમારી રસીદો, ફોર્મ અને અન્ય દસ્તાવેજોને સારી રીતે ગોઠવવા મહત્વપૂર્ણ છે. . તમારા તૈયારીકર્તા સીધી તમારી પાસેથી માહિતી લઈ શકે છે અથવા તમને પ્રશ્નાવલી […]

કર સંધિ

ટેક્સ સંધિ શું છે? કર સંધિ એ દ્વિપક્ષીય (બે-પક્ષીય) કરાર છે જે બે દેશો દ્વારા તેમના સંબંધિત નાગરિકોની નિષ્ક્રિય અને સક્રિય આવક પર બેવડા કરવેરા સાથે સંકળાયેલા મુદ્દાઓને ઉકેલવા માટે કરવામાં આવે છે. આવકવેરા સંધિઓ સામાન્ય રીતે કરદાતાની આવક, મૂડી, એસ્ટેટ અથવા સંપત્તિ પર દેશ લાગુ કરી શકે તે કરની રકમ નક્કી કરે છે. આવકવેરા […]

કર લાભ

ટેક્સ બેનિફિટ શું છે? ટેક્સ બેનિફિટ શબ્દ કોઈપણ ટેક્સ કાયદાનો સંદર્ભ આપે છે જે તમને તમારી કર જવાબદારી ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. લાભો કપાત અને ટેક્સ ક્રેડિટથી લઈને બાકાત અને મુક્તિ સુધીના છે. તેઓ પરિવારો, શિક્ષણ, કર્મચારીઓ અને કુદરતી આફતો સહિતના વિવિધ ક્ષેત્રોને આવરી લે છે. કેટલાક કર લાભો કર ચૂકવવાની ક્ષમતા સાથે સંબંધિત છે. […]

ટેક્સ રેટ શું છે

કરનો દર એ ટકાવારી છે કે જેના પર વ્યક્તિ અથવા કોર્પોરેશન પર કર લાદવામાં આવે છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ (બંને ફેડરલ સરકાર અને ઘણા રાજ્યો) એક પ્રગતિશીલ કર દર સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરે છે, જેમાં વ્યક્તિ અથવા એન્ટિટીની કરપાત્ર આવકની રકમમાં વધારો થતાં કર વસૂલવાની ટકાવારી વધે છે. પ્રોગ્રેસિવ ટેક્સ રેટ વધુ આવક ધરાવતા કરદાતાઓ પાસેથી ઉચ્ચ […]

Scroll to top