What is a tax deed?

ટેક્સ ડીડ

“ટેક્સ ડીડ” શબ્દ એ સરકારી સંસ્થાને મિલકતની માલિકી આપતા કાયદાકીય દસ્તાવેજનો સંદર્ભ આપે છે જ્યારે માલિક કોઈપણ સંબંધિત મિલકત કર ચૂકવવામાં નિષ્ફળ જાય છે.

ટેક્સ ડીડ સરકારી એજન્સીને ગુનાહિત કર વસૂલવા માટે મિલકત વેચવાની સત્તા આપે છે . એકવાર વેચાયા પછી, મિલકત ખરીદનારને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે. આ વ્યવહારોને “ટેક્સ ડીડ સેલ્સ” કહેવામાં આવે છે અને સામાન્ય રીતે હરાજીમાં રાખવામાં આવે છે.

  • જ્યારે માલિક સંકળાયેલ મિલકત કર ચૂકવવામાં નિષ્ફળ જાય ત્યારે ટેક્સ ડીડ સરકારી સંસ્થાને મિલકતની માલિકી આપે છે.
  • બાકી કર વત્તા વ્યાજ અને વેચાણ સાથે સંકળાયેલા ખર્ચની ન્યૂનતમ બિડ માટે હરાજીમાં ટેક્સ ડીડ્સ સૌથી વધુ બોલી લગાવનારને વેચવામાં આવે છે.
  • સફળ બિડર પાસે ખરીદી માટે ચૂકવણી કરવા માટે ન્યૂનતમ સમય હોય છે – સામાન્ય રીતે 48 થી 72 કલાક.
  • હરાજીની સમાપ્તિ પર, કાઉન્ટીને કુલ અપરાધી કર આકારણી પ્રાપ્ત થાય છે, અને ભૂતપૂર્વ માલિક કર અને દંડ પછી ચોખ્ખી આવક મેળવે છે.
  • મિલકતના માલિકો નગરપાલિકાને મિલકત વેરા વત્તા વ્યાજ કરતાં વધુ ચૂકવવામાં આવેલી કોઈપણ રકમ મેળવવા માટે દાવો દાખલ કરી શકે છે.

ટેક્સ ડીડને સમજવું

મિલકત વેરો એ વાસ્તવિક મિલકતના ટુકડા પર ચૂકવવામાં આવેલ કોઈપણ કર છે. મ્યુનિસિપલ સરકાર દ્વારા કરનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે જેમાં મિલકત સ્થિત છે અને રિયલ એસ્ટેટના માલિકો દ્વારા ચૂકવવામાં આવે છે. ત્યાં ગર્ભિત સમજ છે કે રિયલ એસ્ટેટ મિલકતના માલિકો મિલકત કર આકારણીઓ ભરવા માટે જવાબદાર છે.

એકત્રિત કરનો ઉપયોગ વિવિધ મ્યુનિસિપલ કાર્યક્રમો જેમ કે પાણી અને ગટર સુધારણા, કાયદાનો અમલ અને અગ્નિશમન સેવા, શિક્ષણ, માર્ગ અને ધોરીમાર્ગ બાંધકામ, જાહેર સેવકો અને અન્ય સેવાઓ માટે ભંડોળ માટે કરવામાં આવે છે. પ્રોપર્ટી ટેક્સના દર અધિકારક્ષેત્ર પ્રમાણે બદલાય છે.

જ્યારે પ્રોપર્ટી ટેક્સ અવેતન છોડી દેવામાં આવે છે, ત્યારે ટેક્સિંગ ઓથોરિટી બાકી ટેક્સની વસૂલાત માટે પ્રોપર્ટીની ડીડ અથવા ટાઇટલ-અને તેથી, મિલકત-વેચી શકે છે. ટેક્સિંગ ઓથોરિટી-સામાન્ય રીતે કાઉન્ટી સરકાર-એ ટેક્સ ડીડ મેળવવા માટે શ્રેણીબદ્ધ કાનૂની પગલાંમાંથી પસાર થવું જોઈએ.

આ પગલાં સ્થાનિક અને મ્યુનિસિપલ કાયદાઓ સાથે બદલાય છે પરંતુ તેમાં મિલકતના માલિકને સૂચિત કરવા, ટેક્સ ડીડ માટે અરજી કરવી, મિલકત પર નોટિસ પોસ્ટ કરવી અને વેચાણની જાહેર નોટિસ પોસ્ટ કરવી શામેલ છે.

ટેક્સ ડીડ સેલ શું છે?

ટેક્સ ડીડના વેચાણમાં, સંબંધિત ગુનેગાર મિલકત કર સાથેની મિલકત વેચવામાં આવે છે. આ વેચાણ હરાજી દ્વારા બાકી રહેલા બેક ટેક્સની રકમ વત્તા વ્યાજ તેમજ મિલકતના વેચાણ સાથે સંકળાયેલા ખર્ચની ન્યૂનતમ બિડ સાથે થાય છે. સૌથી વધુ બોલી લગાવનાર મિલકત જીતે છે.

ટેક્સ ડીડ કાયદેસર રીતે એક શરત પર ખરીદદારને માલિકી સ્થાનાંતરિત કરે છે: નવા માલિકે ઘણીવાર 48 થી 72 કલાકની અંદર બાકીની સંપૂર્ણ રકમ ચૂકવવી જોઈએ અથવા વેચાણ રદ કરવામાં આવે છે.

વિજેતા બિડર દ્વારા લઘુત્તમ બિડ કરતાં વધુની કોઈપણ રકમની બિડ ગુનેગાર માલિકને મોકલવામાં આવી શકે છે અથવા નહીં પણ. આ અધિકારક્ષેત્ર પર આધાર રાખે છે.

મૂળ માલિક આ વધારાની રકમ જપ્ત કરી શકે છે જો તેઓ ચોક્કસ સમયગાળામાં તેનો દાવો ન કરે. કેલિફોર્નિયામાં, ઉદાહરણ તરીકે, દાવાઓ એક વર્ષની અંદર ફાઇલ કરવા જોઈએ, જ્યારે ટેક્સાસમાં સમયમર્યાદા બે વર્ષની છે.

જ્યોર્જિયામાં, ટેક્સ ડીડના વેચાણ પછી પાંચ વર્ષ સુધી ભંડોળનો દાવો કરી શકાય છે, તે સમયે વધારાનું ભંડોળ પુનઃપ્રાપ્ત કરવા માટે કોર્ટનો આદેશ જરૂરી છે.

ખાસ વિચારણાઓ

જ્યારે કેટલાક રાજ્યો ટેક્સ ડીડ વેચાણની હરાજીના દિવસે વિજેતા બિડરને શીર્ષક વેચે છે, અન્ય રાજ્યો રિડેમ્પશન સમયગાળાની મંજૂરી આપશે જે દરમિયાન મૂળ માલિકને તેમના કરવેરાનું દેવું ચૂકવવાની અને મિલકતને રિડીમ કરવાની તક મળે છે.

જો માલિક આ સમયગાળાની અંદર તેમની દેવાની જવાબદારીઓ ચૂકવવાનું પસંદ કરે છે, તો તેણે વિજેતા બિડરને હરાજીમાં બિડની રકમ વત્તા વ્યાજ ચૂકવવું આવશ્યક છે, જે ખૂબ વધારે હોઈ શકે છે.

જો કે, જો રિડેમ્પશનનો સમયગાળો પસાર થઈ જાય, અને માલિક હજુ પણ તેમની મિલકતના ખત પર ફરીથી દાવો ન કરે, તો સૌથી વધુ બોલી લગાવનારને મિલકત પર પૂર્વસૂચન કરવાની તક હોય છે.

ઉદાહરણ તરીકે, ઇડાહોમાં રિડેમ્પશનનો સમયગાળો 14 મહિનાનો છે, જ્યારે આયોવામાં માલિકો પાસે તેમની મિલકતને રિડીમ કરવા માટે એક વર્ષ અને નવ મહિનાનો સમય છે.

ટેક્સ ડીડ્સ વિ. ટેક્સ લિએન્સ

ટેક્સ પૂર્વાધિકાર ટેક્સ ડીડ્સ સમાન છે, પરંતુ તેમાં કેટલાક સૂક્ષ્મ તફાવતો છે. જ્યારે ટેક્સ ડીડ મિલકતની માલિકી નવા પક્ષને ટ્રાન્સફર કરે છે, જ્યારે કર ચૂકવવામાં ન આવે ત્યારે ટેક્સ પૂર્વાધિકાર મિલકત સામે કાનૂની દાવો છે.

ટેક્સ પૂર્વાધિકાર રોકાણકારો માટે બાંયધરીકૃત વળતર સાથે પ્રમાણમાં સસ્તું રોકાણ પૂરું પાડે છે. પૂર્વાધિકારની કિંમત અમુક સોથી લઈને થોડા હજાર ડૉલર સુધી થઈ શકે છે અને માસિક ધોરણે ઉપાર્જિત થતા સાદા વ્યાજની ચૂકવણી કરી શકે છે.

પૂર્વાધિકારની પ્રક્રિયા શરૂ થાય છે સરકારી સંસ્થા મિલકત સામે પૂર્વાધિકાર મૂકે છે જો તેના માલિક તેમના મિલકત કરમાં ડિફોલ્ટ કરે છે. આ પૂર્વાધિકાર, જે માલિકોને મિલકત સાથે કંઈપણ કરવાથી અટકાવે છે, જેમાં પુનઃધિરાણ અથવા વેચાણનો સમાવેશ થાય છે.

તે મિલકતને બદલે હરાજીમાં વેચવામાં આવે છે. રસ ધરાવતા પક્ષો તેમના માટે બિડ કરીને આ ટેક્સ પૂર્વાધિકારમાં રોકાણ કરી શકે છે. વળતર મ્યુનિસિપાલિટી દ્વારા મંજૂર વ્યાજના મહત્તમ દર પર આધારિત છે.

જ્યારે કોઈ મિલકત માલિક તેમની મિલકતમાં ડિફોલ્ટ કરે છે, ત્યારે મ્યુનિસિપાલિટી તેમને આગામી ટેક્સ પૂર્વાધિકારની સલાહ આપતી નોટિસ મોકલે છે. જો માલિક કરને અપ ટુ ડેટ લાવતો નથી, તો ટેક્સ પૂર્વાધિકાર પછી હરાજી માટે મૂકવામાં આવે છે.

પૂર્વાધિકાર સૌથી વધુ બોલી લગાવનારને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે, જે નગરપાલિકાને બાકી કરની રકમ ચૂકવે છે. પૂર્વાધિકારને દૂર કરવા માટે, મિલકતના માલિકે નવા પૂર્વાધિકાર માલિકને બાકી રકમ વત્તા વ્યાજ ચૂકવવું આવશ્યક છે.

ટેક્સ ડીડ વેચાણનું ઉદાહરણ

ધારો કે ટેક્સ ડીડના વેચાણમાં મિલકતની કિંમત $100,000 હોવાનું આંકવામાં આવ્યું છે અને તેના પાછળના કરમાં $5,700 છે. પ્રોપર્ટી પર સૌથી વધુ બિડ $49,000 છે.

કાઉન્ટી બાકી મિલકત કરને આવરી લેવા માટે બિડની રકમમાંથી $5,700 લેશે અને બાકીની રકમ મૂળ માલિકને ચૂકવવામાં આવશે. આ ઉદાહરણમાં, $5,700 કાઉન્ટીને મોકલવામાં આવે છે અને $43,300 ($49,000 – $5,700) મૂળ માલિકને મોકલવામાં આવે છે.

બિડરને ઘરનું ટાઇટલ અને $100,000 – $49,000 = $51,000 નો ઇક્વિટી નફો મળે છે.

ટેક્સ ડીડ અને ટેક્સ પૂર્વાધિકાર વચ્ચે શું તફાવત છે?

ટેક્સ પૂર્વાધિકાર એ કાનૂની હોદ્દો છે જે એક પક્ષ પાસે મિલકતમાંથી આવક અથવા મૂલ્ય એકત્રિત કરવાનો અધિકાર છે. બધા પૂર્વાધિકાર એ સંપત્તિમાંથી મૂલ્ય પ્રાપ્ત કરવાના અનુગામી અધિકારો છે. ટેક્સ ડીડ એ પ્રોપર્ટી ટેક્સની અપરાધને કારણે મિલકતના શીર્ષકનું સંપૂર્ણ ટ્રાન્સમિટલ છે.

હું ટેક્સ ડીડ કેવી રીતે ક્લિયર કરી શકું?

ટેક્સ ડીડ અથવા ટેક્સ ડીડ વેચાણ અવેતન મિલકત કરને કારણે ઊભી થાય છે. જો તમામ કર જવાબદારીઓ સાફ કરવામાં આવે છે અને સંબંધિત દંડ, વ્યાજ અને ફી ચૂકવવામાં આવે છે, તો ટેક્સ ડીડ ઘણીવાર હરાજી પહેલા ક્લિયર થશે અને મૂળ મિલકત માલિક પાસે રહેશે.

જો હું પ્રોપર્ટી ટેક્સ ન ભરું તો શું થશે?

મિલકત વેરો મ્યુનિસિપલ સરકારી સંસ્થાઓ દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવે છે અને તે સ્થાવર મિલકતની માલિકીની કાનૂની જવાબદારી છે. મિલકત વેરો ન ભરવાથી, સરકારને તમારી મિલકત જપ્ત કરવાનો, તેમની બાકી જવાબદારીઓને આવરી લેવા અને મિલકતનો નવા માલિકને નિકાલ કરવા માટેના અધિકારોનો દાવો કરવાનો અધિકાર છે. આ ટેક્સ ડીડ પ્રક્રિયાના નિયમો સરકારી સંસ્થાઓ વચ્ચે બદલાય છે.

What is a tax deed?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top