Tax treaty

ટેક્સ સંધિ શું છે?

કર સંધિ એ દ્વિપક્ષીય (બે-પક્ષીય) કરાર છે જે બે દેશો દ્વારા તેમના સંબંધિત નાગરિકોની નિષ્ક્રિય અને સક્રિય આવક પર બેવડા કરવેરા સાથે સંકળાયેલા મુદ્દાઓને ઉકેલવા માટે કરવામાં આવે છે. આવકવેરા સંધિઓ સામાન્ય રીતે કરદાતાની આવક, મૂડી, એસ્ટેટ અથવા સંપત્તિ પર દેશ લાગુ કરી શકે તે કરની રકમ નક્કી કરે છે. આવકવેરા સંધિને ડબલ ટેક્સ એગ્રીમેન્ટ (DTA) પણ કહેવામાં આવે છે

કેટલાક દેશોને ટેક્સ હેવન તરીકે જોવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે, ટેક્સ હેવન એ એક દેશ અથવા સ્થાન છે જેમાં ઓછા અથવા કોઈ કોર્પોરેટ ટેક્સ નથી કે જે વિદેશી રોકાણકારોને ત્યાં વ્યવસાય સ્થાપવાની મંજૂરી આપે છે. ટેક્સ હેવન સામાન્ય રીતે ટેક્સ સંધિઓમાં પ્રવેશતા નથી.

મુખ્ય ટેકઅવેઝ

કર સંધિ એ દ્વિપક્ષીય (બે-પક્ષીય) કરાર છે જે બે દેશો દ્વારા તેમના સંબંધિત નાગરિકોની નિષ્ક્રિય અને સક્રિય આવક પર બેવડા કરવેરા સાથે સંકળાયેલા મુદ્દાઓને ઉકેલવા માટે કરવામાં આવે છે.

જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ અથવા વ્યવસાય વિદેશી દેશમાં રોકાણ કરે છે, ત્યારે રોકાણકારની કમાણી પર કયા દેશે ટેક્સ લગાવવો જોઈએ તે મુદ્દો ઉભો થઈ શકે છે.

સમાન આવક પર બે વાર કર લાગતો અટકાવવા માટે કયા દેશે રોકાણની આવક પર ટેક્સ લગાવવો જોઈએ તેના પર સંમત થવા માટે બંને દેશો ટેક્સ સંધિમાં પ્રવેશ કરી શકે છે.

કેટલાક દેશોને ટેક્સ હેવન તરીકે જોવામાં આવે છે; આ દેશો સામાન્ય રીતે કર સંધિઓમાં પ્રવેશતા નથી.

ટેક્સ સંધિ કેવી રીતે કામ કરે છે

જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ અથવા વ્યવસાય વિદેશી દેશમાં રોકાણ કરે છે, ત્યારે રોકાણકારની કમાણી પર કયા દેશે ટેક્સ લગાવવો જોઈએ તે મુદ્દો ઉભો થઈ શકે છે. બંને દેશો – સ્ત્રોત દેશ અને રહેઠાણ દેશ–એક જ આવક પર બે વાર કર લાગતો અટકાવવા માટે કયા દેશે રોકાણની આવક પર કર લેવો જોઈએ તેના પર સંમત થવા માટે કર સંધિમાં પ્રવેશ કરી શકે છે.

સ્ત્રોત દેશ એ દેશ છે જે અંદરની તરફના રોકાણનું આયોજન કરે છે. સ્ત્રોત દેશને કેટલીકવાર મૂડી-આયાત કરનાર દેશ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. રહેઠાણનો દેશ રોકાણકારનો રહેઠાણનો દેશ છે. રહેઠાણ દેશને કેટલીકવાર મૂડી-નિકાસ કરતા દેશ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.

બેવડા કરવેરાને ટાળવા માટે, કર સંધિઓ બેમાંથી એક મોડલને અનુસરી શકે છે: આર્થિક સહકાર અને વિકાસ સંસ્થા (OECD) મૉડલ અને યુનાઇટેડ નેશન્સ (UN) મૉડલ કન્વેન્શન.

ખાસ વિચારણાઓ

કરવેરા સંધિના સૌથી મહત્વપૂર્ણ પાસાઓ પૈકી એક એ સંધિની કર રોકવાની નીતિ છે કારણ કે તે નિર્ધારિત કરે છે કે બિન-નિવાસીની માલિકીની સિક્યોરિટીઝમાંથી કમાયેલી કોઈપણ આવક (વ્યાજ અને ડિવિડન્ડ) પર કેટલો કર લાદવામાં આવે છે.

ઉદાહરણ તરીકે, જો દેશ A અને દેશ B વચ્ચેની કરવેરા સંધિ નક્કી કરે છે કે ડિવિડન્ડ પરનો તેમનો દ્વિપક્ષીય વિથહોલ્ડિંગ ટેક્સ 10% છે, તો દેશ A એ ડિવિડન્ડની ચુકવણીઓ પર ટેક્સ લગાવશે જે દેશ Bને 10%ના દરે અને તેનાથી ઊલટું.

યુ.એસ. પાસે બહુવિધ દેશો સાથે કર સંધિઓ છે જે વિદેશી દેશોના રહેવાસીઓ દ્વારા ચૂકવવામાં આવતા કરને ઘટાડવામાં-અથવા દૂર કરવામાં મદદ કરે છે. આ ઘટાડેલા દરો અને મુક્તિ દેશો અને આવકની ચોક્કસ વસ્તુઓમાં બદલાય છે.

આ જ સંધિઓ હેઠળ, યુ.એસ.ના રહેવાસીઓ અથવા નાગરિકો પર ઓછા દરે કર લાદવામાં આવે છે અથવા વિદેશી કરમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવે છે, તેઓને વિદેશી દેશોમાંના સ્ત્રોતોમાંથી પ્રાપ્ત થતી આવકની અમુક વસ્તુઓ પર. ટેક્સ સંધિઓ પારસ્પરિક હોવાનું કહેવાય છે કારણ કે તે બંને સંધિ દેશોમાં લાગુ પડે છે.

આવકવેરા સંધિઓમાં સામાન્ય રીતે એક કલમનો સમાવેશ થાય છે, જેને “બચત કલમ” તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય યુ.એસ.ના રહેવાસીઓને કર સંધિના અમુક ભાગોનો લાભ લેતા અટકાવવા માટે છે જેથી આવકના સ્થાનિક સ્ત્રોત પર કરવેરા ટાળી શકાય.

યુ.એસ. સાથે કરવેરા સંધિઓ ધરાવતા ન હોય તેવા દેશોના રહેવાસીઓ માટે, યુ.એસ.માં કમાણી કરાયેલ આવકના કોઈપણ સ્ત્રોત પર તે જ રીતે અને લાગુ પડતા યુએસ ટેક્સ રિટર્ન માટેની સૂચનાઓમાં દર્શાવવામાં આવેલા સમાન દરો પર કર લાદવામાં આવે છે.

Tax treaty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top